30 jul. 2010

¡ESCOLA DE INICIACIÓN DEPORTIVA!

NEN@S NAD@S NOS ANOS 2003/2004

Descrición:
O programa formativo inclúe sesións de cualidades físicas básicas, comúns a tódolos deportes, así como sesións específicas de iniciación aos distintos deportes que se practican: fútbol, fútbol sala…aplicando unha metodoloxía lúdica e recreativa para os nen@s.

Obxetivos:
Con esta actividade trataremos de que o nen@ obteña:
→Desenrolo inicial das cualidades físicas básicas.
→Identificación dos segmentos e elementos do corpo.
→Aprender a relacionarse e convivir.
→Familiarizarse cos distintos deportes.
→Desenrolo adecuado de habilidades e destrezas deportivas.
→Mellora dos aspectos coordinativos.
→Coñecemento dos aspectos básicos teóricos dos deportes.